Foreningen er stiftet i august 2016, formålet er at afholde musikarrangementer med Live optræden på ikke kommerciel basis, primært i og omkring Ulstrup.

Musikforeningen Lydbølgen ønsker at afholde flere årlige arrangementer med Live optræden af både danske som udenlandske kunstnere, udgangspunktet er de mindre kendte, men hvis grundlaget er for det, vil også mere kendte navne være aktuelle. Det vigtigste er at give både publikum og de optrædende en god og positiv oplevelse. Overskud fra arrangementer bruges til afholdelse af nye arrangementer.

Vedtægter

Musikforeningen Lydbølgen

Post navigation